Página web principal SHINDOKAI
Página web principal SHINDOKAI

ACTUALIZADO 31/08/2012

NOTICIAS, imágenes

CURSO GOSHIN JITSU 2012

XII SEMINARIO KOBUDO OSHUKAI 2012

6º Curso Nacional OKINAWA KOBUDO OSHUKAI

Vilafranca del Penedés, 23 y 24/03/2012

7º Torneo KARATE SHINDOKAI

Sant Feliu de Llobregat, 26/02/2012

Curso Goshin 2011

2 Torneo Nacional Shindokai de Cádiz, El Gastor, 28-05-2011
2 Torneo Nacional Shindokai de Cádiz, El Gastor, 28-05-2011
Curso de Gosshin 2011, Sant Andreu de la Barca, 07-05-2011
Curso de Gosshin 2011, Sant Andreu de la Barca, 07-05-2011